ค้นหาสินค้า

รายการสินค้าค้าตามหมวด

สินค้าทั้งหมด

มิกเซอร์ มิกเซอร์ Soundcraft Si Expression 2 + MSB 32 Cat5 Soundcraft

มิกเซอร์ มิกเซอร์ Soundcraft Si Expression 2 + MSB 32 Cat5 Soundcraft

ปกติขายที่ราคา 324,000 บาท
โปรโมชั่นพิเศษวันนี้
เพียง 169,000 บาท เท่านั้น
Si Expression 2 + A520.001000SP + MSB 32 Cat5

 

Soundcraft Si Expression 2

Powerful cost effective digital console

The Si Expression 2 features 24 recallable mic pre amps (16 on Si Expression 1 and 32 on Si Expression 3) plus 4 line inputs, 4 internal stereo FX returns, AES in, and a 64x64 expansion slot offering more than enough scope to use every one of the 66 input processing channels. Every input processing channel has dedicated processing for high pass filter, input delay, gate, compressor and four band EQ whilst keeping it under control is a comprehensive automation system augmented with four mute groups and FaderGlow™ to light the way so you are never lost.

Recommmended for: Sc checkBroadcastingSc checkHouses of WorshipSc checkMusic VenuesSc checkMusicians & BandsSc checkRecordingSc checkTheatresSc checkTour Sound

 

Overview

Drawing on more than a decade of experience in the field of digital audio mixing, the Soundcraft® Si Expression exploits some of the newest DSP, component technology and manufacturing techniques to deliver our most powerful cost effective digital console ever! Each console in the range is identical in its feature set so your only choice is how many faders and local mic amps you want. With a range covering the super portable 19" rack mount Expression 1 to the mighty Si Expression 3 with its 30+2 faders and 32 mic/line inputs there is a model to meet all needs. 

The Si Expression 2 features 24 recallable mic pre amps (16 on Si Expression 1 and 32 on Si Expression 3) plus 4 line inputs, 4 internal stereo FX returns, AES in, and a 64x64 expansion slot offering more than enough scope to use every one of the 66 input processing channels. Every input processing channel has dedicated processing for high pass filter, input delay, gate, compressor and four band EQ whilst keeping it under control is a comprehensive automation system augmented with four mute groups and FaderGlow™ to light the way so you are never lost. 

All Si Expression consoles have busses, output processing and connectivity to match the versatility of the inputs; the 14 aux/group mixes can be configured as 14 mono mixes, 8 mono plus 6 stereo mixes or almost anything in between, whilst the 4 matrix mixes can be mono or stereo as needed. The bus and matrix mixes are complemented with four more mix busses dedicated to the internal Lexicon FX processors all in addition to the left, right and centre busses. Each bus mix features a compressor, 4 band EQ, BSS graphic EQ and delay always available all of the time. Output connectivity is comprehensive with all models featuring 16 balanced line outputs, headphone monitor out, AES out and of course the 64x64 option slot. 

To complement the channel and bus processing all Si Expression consoles integrate four stereo Lexicon FX processors based on the MX400 providing a wealth of sounds, user adjustable parameters and dedicated tap-tempo keys. As the FX are hardware based, use of all the effects, even on the most demanding programmes does not affect other processing in any way and all dynamics, EQs, filters, delays, and GEQs remain available regardless what you are doing. 

Flexible onboard and expansion I/O options ensure your Si Expression integrates effortlessly with other system components utilising any of the ViSi Connect™ Si series option cards including MultiDigital Card (Firewire/USB/ADAT), BSS Digital Audio Bus (BLU Link), Dante™, CAT5 or optical MADI, AVIOM™, CobraNet™ and others. The MADI card, as well as being an interface to multi-track recording systems or plug-in systems like the Soundcraft Realtime Rack™, enables users to link the Si Expression to any of the Soundcraft or Studer stageboxes to extend the I/O power and flexibility. Adding a stagebox to an Si Expression actually increases the number of channels you can mix at once not just how many inputs you have available to choose from! It is said ’Power is nothing without control’ and here the Si Expression excels with a comprehensive but ’simple to use’ control surface incorporating a dedicated control for every parameter, a row of global mode encoders and colour touch screen ensuring operation is quick and easy. 

As you would expect from any Soundcraft digital mixer the facilities are extensive and include legendary audio quality courtesy of the latest generation EMMA™ DSP processor, the same DSP platform that has helped propel previous Soundcraft Si series consoles to fame. All this power united with reliability, flexibility and usability puts the Si Expression in a class of its own.

 

 

Key Features

 • 24 (16 - Si Expression 1, 32 – Si Expression 3) mono mic inputs
 • 4 line inputs
 • 66 inputs to mix
 • 1 ViSi Connect™ option card slot for 64 x 64 input/output expansion
 • Freely assignable faders and patching
 • Pre/Post selection per input per bus
 • AES in and out
 • Global mode encoders
 • Soundcraft FaderGlow™
 • GEQ on every bus
 • 20 sub-group / aux busses
 • 4 FX busses
 • 8 Matrix busses
 • LR and C Mix busses
 • 4 Stereo Lexicon Effects engines
 • Delay on inputs and outputs
 • 4 Mute Groups
 • Freely assignable insert loops
 • Harman HiQnet integration
 • 500
 • Colour touch screen interfaceSi Expression 2 Highlights

 

 • Massive mix capacity – 66 inputs to mix in a small format live sound digital mixer
 • 1 ViSi Connect™ option card slot for 64x64 expandsion of digital I/O including the MultiDigital Card (Firewire/USB/ADAT), BSS Digital Audio Bus (BLU Link), Dante™, CAT5 or optical MADI, AVIOM™, CobraNet™ and others.
 • Assignable Fader Layers - Customise each of the four fader layer pages to meet your needs or add/insert faders to accommodate that additional mic that was not in the patch list!
 • 1 Control = 1 Function - With each control dedicated to a given function there is never any ’layering’ of controls or navigating through screens; this allows the Si Performer controls to be labeled on the surface just as they would have been on an analogue mixer.
 • TOTEM™ - The One Touch Easy Mix; press a single key to mix to an AUX, FX or Matrix bus, the surface and monitoring instantly reconfigure to allow instant mixing to your chosen bus on the faders.
 • Soundcraft FaderGlow™ - Illuminates the fader slots according to function with clearly defined colours for FX, Stereo, Linked Mono, GEQ, POST Fade Aux, PRE Fade Aux; you’ll never be lost again!
 
 • BSS® GEQ - With a BSS GEQ on every bus there is never any need to assign from a pool of resources and you will never ’run out’ of processing.
 • Security Lockout - Lock the whole console or just selected elements, manage the security with the users and profile settings.
 • Personal Monitoring Interface - When used with the Si BLU link option card, the Si Performer is a perfect partner to the dbx PMC16 Personal Monitoring System , using simple Cat5 cabling for easy setup.
 • D.O.G.S. (Direct Out Gain Stabiliser) - Prevents manual change of a mic gain control affecting direct out levels, perfect when 2 consoles share a stagebox or when recording the channel direct outputs.
 • Global Mode Controls - A row of rotary controls above each fader assignable at the touch of a button to be GAIN, PAN or HPF for all of the inputs allowing instant access to the core functions.
 • Copy & Paste - Copy whole channels, busses, mixes, Lexicon™ effects, a single part such as the EQ or multiple parts like the channel gate and compressor.
 
 • Instant Access Keys - Dedicated keys on the front panel for STORE, RECALL, NEXT, MUTE 1-4, TAP TEMPO and more negate the need to dive into screen & context menus.
 • Function Focus – Whenever a control is moved or SELect key pressed the screen displays information about the channel identifying the absolute value of the controls and the channel name, number etc.
 • Everything Everywhere - All channels and busses have a full complement of processing, nothing to assign or configure.

 

Soundcraft Si Option Cards

Flexible and rich in expansion

 

The Si Performer, Expression and Compact range of consoles feature a versatile 128 channel expansion bus offering 64 discrete additional input sources and 64 additional output patches that may be used to transport audio to and from a supported network, for connection to a Soundcraft stagebox or other third-party devices.

Recommmended for: Houses of WorshipMusic VenuesMusicians & BandsTheatresTour Sound

 

Overview

By adding option cards to the Si range of digital consoles, you can interface your desk with a multitude of analogue and digital systems, whilst expanding I/O count beyond that of the standard console configuration. 

Routing to and from the option cards is achieved via the ’Patching’ functionality on the console. Further cards are always in development and will provide various solutions for interfacing onto emerging networks or devices. 

The number of option cards that may be fitted varies by product model, as follows: 

Soundcraft Si Compact 1 card
Soundcraft Si Expression 1 cards
Soundcraft Si Performer 2 cards
Soundcraft Si1 1 card
Soundcraft Si1+ 4 cards
Soundcraft Si2, Si2+ 4 cards
Soundcraft Si3, Si3+ 4 cards

 

Variants

 

MADI

The MADI I/O card can establish a 64-channel MADI input and output to a remote device such as stage rack, another console or Broadcast feed to an OB. Optical inputs and outputs are provided on SC connectors and are available in single and multi-mode versions. The auxiliary interface can be used as a redundant link. A Cat5 version of the card is also available.
Part Numbers:
Single Mode Optical - 5019983.v
Multimode Optical - A520.001000SP
Dual Cat5 - A520.005000SP

 

 

 

Soundcraft Mini Stagebox

Low-cost option for stage connectivity

The Mini Stagebox 32 (3U) provides 32 analogue inputs and 8 analogue line outputs, with 4 pairs of AES outputs, providing a total I/O capacity of 32 inputs and 16 outputs, with the Mini Stagebox 16 (2U) model providing 16 analogue inputs and 8 line outputs making a 16 x 8 matrix. They connect to any of the Soundcraft Si Expression, Si Compact, Si Performer, Si Series and Vi Series consoles via a MADI card fitted to the option card slot.

Recommmended for: Sc checkBroadcastingSc checkHouses of WorshipSc checkMusic VenuesSc checkTheatresSc checkTour SoundSc checkMusicians & BandsSc checkRecording

 

Overview

The new Mini Stagebox range from Harman’s Soundcraft provides a simple solution to stage connectivity offering a lower-cost option for many systems where the modularity and configurability of the larger systems are not required. 

The Mini Stagebox 32 (3U) provides 32 analogue inputs and 8 analogue line outputs, with 4 pairs of AES outputs, providing a total I/O capacity of 32 inputs and 16 outputs, with the Mini Stagebox 16 (2U) model providing 16 analogue inputs and 8 line outputs making a 16 x 8 matrix. They connect to any of the Soundcraft Si Expression, Si Compact, Si Performer, Si Series and Vi Series consoles via a MADI card fitted to the option card slot. 

The Mini Stagebox models contain an integral PSU so are completely self-contained and sit comfortably stage-side. 

The new units are part of the ViSi Connect range of interface options for all Soundcraft mixing consoles which includes the Compact and Vi Stageboxes and a range of option cards such as MADI, AES, CobraNet and AES. 

Both models are supplied with the stagebox card installed, plus the corresponding card for an Si series console (Vi console MADI cards sold separately)

 

Part Numbers

  All Regions
Mini Stagebox 16 Cat5 MADI 5036292
Mini Stagebox 32 Cat5 MADI 5036290

 

Compatibility

Vi1   Si Perfomer   Si1, Si1+
Vi2 Si Expression Si2, Si2+
Vi4 Si Compact Si3, Si3+
Vi6    
Vi3000    

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดทเมื่อ : 14 สิงหาคม 2558 เวลา 2:19:19 น. ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,389 ครั้ง